Informatiemiddag en-avond

Op maandagmiddag 23 september van 14.00-14.45 uur zijn alle ouders van de leerlingen van de groepen 1-2 uitgenodigd in de groep van hun kind. U wordt ontvangen met een hapje en een drankje, waarna uw kind u zal informeren over het spelen en leren in de groep. Wij verwachten van alle leerlingen een ouder te mogen ontvangen.

Om 18.30 uur start de informatieavond voor de ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De leerkracht stelt u op de hoogte van hetgeen er in het schooljaar te gebeuren staat. De leerlingen zijn hierbij niet uitgenodigd. Dit i.v.m. het bezoek van de rijksinspectie overdag. De avond zal tot ca. 19.15 uur duren. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zal er aansluitend informatie gegeven worden door medewerkers uit het Voortgezet Onderwijs over de toeleiding naar het Voortgezet Onderwijs. Deze bijeenkomst zal tot ca. 20.30 uur duren. Ook op de avond verwachten wij van alle leerlingen een ouder te mogen ontvangen.