Oudertevredenheidspeiling

Wij vinden het belangrijk dat onze ouders tevreden zijn over ons onderwijs en onze school. Daar voeren wij twee jaarlijks onderzoek naar uit. Daarom zult u de komende week in uw mailbox in MijnSchoolInfo een oudertevredenheidsenquête vinden van het bureau Steda Research. Dit bureau voert dit onderzoek voor ons uit. Wij hopen dat veel ouders de enquête in zullen vullen. Alvast heel hartelijk dank daarvoor.