Rapportmiddag en-avond

Op woensdagmiddag en -avond 12 februari a.s. zijn de rapportgesprekken met de ouders. Alle kinderen hebben vandaag, vrijdag 7 februari, hun rapport mee naar huis gekregen. Via MSI heeft u in kunnen tekenen voor een gesprek. Wij verwachten alle ouders op de geplande tijd. De rapportgesprekken zijn voor u ouders verplicht. Van de groepen 6 en 7 worden ook de leerlingen bij het gesprek verwacht.