Startgesprekken op woensdag 9 oktober a.s. voor de groepen 1 t/m 7

Op woensdag 9 oktober a.s. vinden de startgesprekken plaats. Vanaf vandaag wordt MijnSchoolIinfo voor ouders geopend om het gesprek in te plannen. Uw zoon/dochter krijgt deze week het ouderformulier mee naar huis. U zult het ook digitaal ontvangen. Wilt u dat uiterlijk vrijdag 4 oktober ingevuld aan de leerkracht van uw kind(eren) geretourneerd hebben? Voor iedere leerling is een startgesprek verplicht. Leerlingen van de groepen 6 en 7 worden ook op het gesprek verwacht. Zij nemen deel aan het startgesprek.