Visie & missie

Onze visie

Wij brengen je naar een plek waar kinderen belangrijke basiskennis opdoen. Kennis van taal, rekenen, jezelf en de wereld. Een plek waar kinderen vaardigheden opdoen om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Een plek waar kinderen werken vanuit een veilige basisgroep, er daarnaast ruimte is om te ontmoeten en ontdekken wie je bent en wat je wilt worden. Hier komen kinderen, hun ouders en opvoeders, leerkrachten, coaches, pedagogisch medewerkers en experts bij elkaar en gaan samen voor de optimale ontwikkeling van het kind. Dit levert op …..

…dat een kind weet waar het goed in is en waar het zich verder in kan ontwikkelen.
…dat een kind weet waar zijn/haar interesses liggen en volgt daarin zijn/haar nieuwsgierigheid.
…dat een kind weet waar uitdagingen liggen en hoe het deze aankan.
…dat een kind inzicht heeft in hoe het leert.
…dat een kind weet wie het is!

Bij dit streven past een uitdagende leeromgeving waar spelen, leren, doen en ontmoeten hand in hand gaan. Een omgeving die zichtbaar maakt wat de leerlingen leren en bezighoudt. Waar structuur en routines ondersteunend zijn. We halen de buitenwereld naar binnen, we nemen deel in de buitenwereld en er is ruimte voor de eigen sociale wereld van kinderen. Kinderen leren om de verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook binnen en buiten de leergemeenschap. Ons uitgangspunt is dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en dat je daardoor altijd leert. Dat leren op meerdere manieren tot stand komt. Leren doe je in een betekenisvolle gestructureerde les, leren doe je van elkaar, in een omgeving waar je kan ontdekken en toepassen. De professional is er om kinderen daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en uit te dagen een volgende stap te nemen. Bij alle professionals staat leren voorop. Met elkaar ontwikkelen zij vanuit die invalshoek leersituaties waar samenwerken, communiceren, creatief en kritisch denken en zelfregulatie onderdeel van zijn. Leersituaties die aansluiten bij de belevingswereld van het kind en kinderen laat nadenken over hoe de wereld van morgen eruit kan zien.

Onze missie

Een kind neemt eind groep 8 afscheid van een leergemeenschap waarin het de liefdevolle aandacht heeft gekregen van alle medewerkers. Waar een rijk aanbod voor taal, rekenen en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden centraal stond. Het kind heeft geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en omgeving. Het kind heeft vertrouwen opgebouwd in wat het kan en wie het is. Nieuwe kennis heeft het kind samen met anderen opgedaan, hierbij was ook ruimte voor het toepassen van de opgedane kennis. Het kind is klaar voor het voortgezet onderwijs. Het kind voelt zich zeker en heeft de belangrijkste vaardigheden opgedaan om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.