Naschoolse activiteiten (VSD)

Na schooltijd worden er op school naschoolse cursussen gegeven. Dit zijn veelal cursussen op het gebied van dans, muziek, cultuur of creativiteit. Hieraan kunnen  leerlingen vanaf groep 2 deelnemen. Niet elke cursus is altijd geschikt voor iedere leeftijdsgroep. Gestreefd wordt naar een evenredig aanbod voor zowel jongere als oudere leerlingen. Alle kinderen van de betreffende leeftijdscategorie kunnen inschrijven voor de cursus. Wanneer leerlingen zijn ingeloot voor een cursus is aanwezigheid op alle middagen verplicht. Deelname is gratis. 

Daarnaast worden op woensdag- en donderdagmiddag na schooltijd sportcursussen georganiseerd in het Piet Vinkcentrum. De lessen worden meestal gegeven door vrijwilligers van diverse sportverenigingen. De coördinatie van de naschoolse sportcursussen is in handen van meester Roger, onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Ook deelname aan de naschoolse sportactiviteiten is gratis.