Nieuwe aanmelding

Twee maanden voordat uw kind drie jaar wordt krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier thuisgestuurd. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden op de basisschool. Aanmelden vóór de leeftijd van drie jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag en kiest u toch voor onze school, dan kunt u het aanmeldformulier downloaden van de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool, Op de website vindt u meer informatie over het aanmelden op de basisschool.

Op onze school is voldoende plaats voor nieuwe leerlingen die zich aanmelden.

U kunt ook bellen naar 070-3906564 om een afspraak te maken.
Wij vragen u bij deze afspraak onderstaand formulier mee te nemen.

Inschrijfformulier