Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de ouderbijdrage € 35,– per kind. Dit bedrag is vastgesteld in de vergadering van de medezeggenschapsraad van 08 juli 2020.

De betaling van het schoolreisje is losgekoppeld van de vrijwillige ouderbijdrage. De kosten voor het schoolreisje bedragen in schooljaar 2020-2021 € 25,– per leerling. Ook dit bedrag is vastgesteld in de vergadering van de medezeggenschapsraad van 08 juli 2020. Voor ouders die de betaling van de ouderbijdragen in het schooljaar 2019-2020 reeds volledig gedaan hebben, wordt het bedrag van € 25,– van schooljaar 2019-2020 doorgeschoven naar schooljaar 2020-2021. Dit in verband met het niet doorgaan van het schoolreisje wegens de uitbraak van Covid-19.