Ziek- of afmelden

Als uw kind ziek is, en daardoor niet naar school kan, dient u dit als ouder / verzorger zelf vóór 8.30 uur door te geven aan de school.
Daarnaast is het voor u als ouder verplicht om melding te maken van:

  • Kinkhoest, de school moet dit de G.G.D melden en dient de overige ouders te informeren, middels berichtgeving in de nieuwsbrief.
  • Overige kinderziektes.
  • Luizen, OBS Ypenburg wordt net zoals elke andere school in Nederland geconfronteerd met luizen. Op onze school is er bij iedere groep een ouder, die u en ons helpen luizen te voorkomen. Zij controleren na elke vakantie. Om de luizen nog beter te bestrijden kunt u op school een luizencape kopen.